Xpect Økonomi


Økonomi

Xpect er som frikirke uafhængig af staten, hvilket også gælder økonomien. Det er primært kirkens egne partnere og venner, der finansierer driften ved at tage ansvar som økonomiske partnere og gennem frivillige gaver.

Som partner og ven af Xpect, er der flere muligheder for at være med til at støtte økonomisk. Der findes særlige ordninger med ret til et skattemæssigt fradrag: Forpligtigelseserklæringer og § 8A - gaver.
Selvstændige erhvervsdrivende kan også tegne sponsoraftaler.
 
Xpect har 2 møder om året vedrørende kirkens økonomi. Et møde hvor budget for det kommende år fremlægges og et års- og administrationsmøde, hvor der er gennemgang af årsregnskabet. Årsregnskabet kan gennemses på kirkens kontor 10 dage før års- og administrationsmødet. I følge kirkens vedtægter, har vi 2 interne revisorer og et eksternt revisionsfirma til at revidere kirkens regnskaber. 

Økonomisk vejledning
Du er altid velkommen til at kontakte kirkens regnskabsfører, Ruth Friis, med henblik på en uforpligtende samtale om mulighederne for at blive økonomisk partner, ved at henvende dig til kirkens kontor på:
97 12 26 61 eller via e-mail: rf@xpect.nu
Det vil også være muligt at gøre Xpect til en del af dit testamente, hvilket du også kan få mere information om via kirkens regnskabsfører.

Tiende - et bibelsk princip
Princippet om at investere er gennemgående i både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Alt efter ens situation gav man enten af sine afgrøder eller penge til templet eller kirken. Uanset hvilken indtægt og sammenhæng, der er tale om gælder princippet om at give tiende.
I dag praktiserer mange det som et etisk princip – både privatpersoner, men også firmaer - at betale en procentdel af sin indtægt til velgørende formål. Vores formål er at bygge en kirke i tiden, hvor du kan få lov til at opleve at du har værdi og at Gud er interesseret i, at du får et fantastisk liv – også økonomisk.
Læs blandt andet: 1. Mosebog 14:18-20, Malakias 3:8-10,
Mattæus Ev. 23:23 og 2. Korintherbrev 9:6-8

Til toppen

Kommende arrangementer

Prepare

Prepare

Onsdag d. 22. november kl. 19.00
- forbere...

Peptalk og praktisk info til søndag.
Bøn samtidig med at forskellige
arbejdsgrupper forbereder søndagens Gudstjeneste.
Åbent for ...

Xpect Party

Xpect Party

Søndag d. 26. november kl. 10.30

Gudstjeneste for alle generationer og alle nationer.
Relevant undervisning du kan bruge i din hverdag og et lovsangsband der udtrykker kriste...

Tamilsk Gudstjeneste

Tamilsk Gudstjeneste

Søndag d. 26. november kl. 16.00

Gudstjeneste på tamilsk.
Præget af den tamilske kultur og sangtradition