Teologi

Hvad tror vi på?

Klassisk kristentro
Som en del af Pinsevækkelsen i Danmark og på verdensplan, er Xpect teologisk funderet i den klassiske kristentro og i den internationale evangeliske og karismatiske tradition.
Pinsekirker har gennem historien ikke lagt samme vægt på en fast formuleret lære, liturgi og trosbekendelse, som andre kirkeretninger, men står helt og fuldt inde for de klassiske oldkirkelige trosbekendelser, som den Apostolske Trosbekendelse, man anvender i den danske Folkekirke.

Gudstjenester og ritualer kan forandre sig og blive fornyet efter tidens behov, og der er stor åbenhed for nye initiativer og aktiviteter.

Den Apostolske trosbekendelse
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Fader, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme, at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges fællesskab, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Personlig tro
Hvor der lægges mindre vægt på formaliteter, liturgi mv. lægges der stor vægt på den enkeltes personlige tro og personlige forhold til Gud.
For pinsekirker og karismatiske kirker er det meget afgørende at respektere den enkeltes egen oplevelse og erfaring af fællesskabet med Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Baseret på Bibelen
Respekten for den enkeltes egen oplevelse og erfaring, er ikke det samme som det ofte brugte citat; at ”enhver er salig i sin egen tro”.
Vi fastholder at Bibelen er Guds Ord og den øverste autoritet i spørgsmål om tro og liv. Derfor må den enkeltes egne oplevelser og erfaringer stemme overens med Bibelens principper.

Til toppen

Kommende arrangementer

Prepare

Prepare

Onsdag d. 22. november kl. 19.00
- forbere...

Peptalk og praktisk info til søndag.
Bøn samtidig med at forskellige
arbejdsgrupper forbereder søndagens Gudstjeneste.
Åbent for ...

Xpect Party

Xpect Party

Søndag d. 26. november kl. 10.30

Gudstjeneste for alle generationer og alle nationer.
Relevant undervisning du kan bruge i din hverdag og et lovsangsband der udtrykker kriste...

Tamilsk Gudstjeneste

Tamilsk Gudstjeneste

Søndag d. 26. november kl. 16.00

Gudstjeneste på tamilsk.
Præget af den tamilske kultur og sangtradition