Xpect Værdier

En Vision
Én for alle, alle for én, for helheden
”Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem!”
1. Mosebog 11:6

Læs mere.

Excellence
Detaljen gør forskellen
”Gud så at det var godt, passende og beundringsværdigt!”
1. Mosebog 1:31
Læs mere.

Generøsitet og passion
Vær et stort og varmt menneske
”Men den gode og storsindede, hjertelige og gavmilde mand skaber fortræffelige ting. Og han står for det som er ædelt, storsindet, hjerteligt og generøst!
Esajas 32:8 (Amplified Bible)
Læs mere.

Videregive værdi
Vis respekt og omsorg overfor alle
”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre,
det har I gjort mod mig!”
Matthæus 25:40
Læs mere.

Træning
Målrettet udruste og opflamme drømmen i den enkelte
”Det, jeg har lært dig, skal du give videre til mennesker,
man kan stole på og som også er i stand til at give det videre!”
2. Timotheus 2:2
Læs mere.

Forandring og udvikling
Konstant fornyelse og nytænkning
”Tværtimod, skal I lade Gud forvandle jeres indre, så I kan vide, hvad der er Guds vilje: Det gode, det velbehagelige og det, som er harmonisk og fuldkomment.”
Romerbrevet 12:2
Læs mere.Værdier i detaljer:


En vision
Én for alle, alle for én
”Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det de planlægger, være umuligt for dem!”
1. Mosebog 11:6

Vi kalder os en "rød" kirke - hvilket betyder, at vi er et hold, der trækker i samme retning, vi er ikke en stor farvelade af alle mulige visioner.
Vi har én vision, én retning, én kultur, én måde at gøre tingene på.
Under den vision, kan masser af idéer og tanker springe frem,
men alt er underordnet visionen.

Vi er og vil være en ”vi” kirke og ikke ”jeg” eller ”de”.

Visionen er klar - vi vil være en kirke, der målrettet udruster den enkelte til at elske Gud, elsker mennesker og elske livet.
Vi vil være en kirke, for alle generationer og alle nationer, der med villige hjerter tjener vor næste og rækker ud til samfundet omkring os.
Vi vil være en kirke for almindelige mennesker.

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
Matthæus Ev. 28:19-20

Its all about people! – Det handler om mennesker! 

Vi vil være ét i visionen -
Vi er kaldet til at ”fastholde Åndens enhed, i fredens bånd.” 
Efeserbrevet 4:1-6
Vi er kaldet til at være ”ét, ligesom Jesus og Faderen er ét.”  
Johannes Ev. 17:21
For ”Hvad to eller tre af jer bliver enige om at bede om.”      
Matthæus Ev. 18:19-20

Excellence
Detaljen gør forskellen
”Gud så at det var godt, passende og beundringsværdigt!” 
 
1. Mosebog 1:31

Vi udfordrer hinanden til hele tiden at gøre tingene bedre.
Altid med det formål, at kulturen og atmosfæren mennesker møder,
er excellent.

Vi ”nøjes ikke med”, men vi går efter det bedste,
for hvert enkelt menneske har værdi nok til,
at vi skal gøre vort bedste for dem.

”Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren din Guds hus.”
2. Mosebog 23:19

Vi vil, at mennesker skal føle sig værdifulde og velkomne fra første øjeblik de træder ind i vores kirke, eller ind i et af vore hjem.
Ikke alene fordi det er en værdi for os,
men primært fordi mennesker fortjener det.

Det handler om mennesker!

”Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus, for at høre ham.”
Lukas Ev. 15:1-7
”Hele folket hang ved ham for at høre ham.”
Lukas Ev. 19:47-48

Vi søger excellence, både i det store og i det små.

Vi søger excellence i livsstil, attituder og holdninger, så vore liv afspejler det liv Jesus har kaldet os til at leve.

”Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det,
som er til bedste for andre.”
1. Korintherbrev 10:24

”Selv prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses.”
1. Korintherbrev 10:33

Generøsitet og Passion
Vær et stort og varmt menneske
”Men den gode og storsindede, hjertelige og gavmilde mand skaber fortræffelige ting. Og han står for det som er ædelt, storsindet, hjerteligt og generøst!
Esajas 32:8 (Amplified Bible)

For at være generøs, må man blive et ”stort” menneske,
med et stort hjerte for andre.
Det vil vi være med til at skabe i alle som er en del af kirken.

Generøsitet på alle områder. Hjælpsomhed, at man kommer hinanden i forkøbet med at gøre godt, give gaver, opmuntring, tid, opmærksomhed osv.

Generøsitet er noget vi alle kan vokse i, så vores berøringsflade udvides og generøsiteten når flere og flere mennesker.

”Det er saligere at give end at modtage” – siger Jesus.

Vi vil være givere, og vokse i det at give. 
Lukas Ev. 6:38 & Apostlenes Gerninger 20:35

Det handler om mennesker!

Og det gælder både, at være generøse og passionerede og give af vor tid, kræfter, ressourcer, evner og økonomi til Guds rige, så det kan vokse og blive stærkt.

Passionen er vores fælles kærlighed til Gud. Det er denne fælles passion, som giver os det stærke fællesskab i kirken.
Det er passionen, kærligheden til Gud, som gør hele forskellen.

”Gud er kærlighed og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud
…Vi elsker, fordi han elskede os først!” 
1. Johannesbrev 4:16-21

”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn,
og vi er det!”
1. Johannesbrev 3:1

Også passionen er noget som kan vokse og blive stærkere og stærkere.
Vi vil gennem vore Gudstjenester og fællesskab i Xpect Life, gøre alt det vi kan, for at den enkeltes passion for Gud, mennesker og livet tager til.

”Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som ret er, fordi jeres tro stadig vokser, og jeres kærlighed til hinanden tager til hos hver eneste af jer.”
2. Thessalonikerbrev 1:3

Træning
Målrettet at udruste og opflamme drømmen i den enkelte
”Det, jeg har lært dig, skal du give videre til mennesker,
man kan stole på og som også er i stand til at give det videre!”
2. Timotheus 2:2

J
esus har givet gaver i form af ledere og trænere til sin kirke.

”Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op.”
Efeserbrevet. 4:11-12

Kirken er bygget på Kristus og på apostlenes og profeternes grundvold.

”I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren.”
Efeserbrevet 2:20-21

"Helligånden er kommet for at vejlede os til hele sandheden,
for at tage af Jesus og give det til os."
Johannes Ev. 14 & 15 & 16

Hvert enkelt menneske har særlige talenter og evner. Vi vil hjælpe disse talenter til at vokse gennem intensiv træning og vejledning. Noget af det vigtigste i et menneskes liv, er, at ens karakter bliver trænet, så de talenter og evner man har, ikke kommer til at virke destruktive, men bruges på den rette måde, til gavn for en selv og andre mennesker.
Its all about people.

”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.”
Galaterbrevet 5:22
 
     
Ethvert menneske har ansvar for, hvad han eller hun gør med de talenter, evner og gaver de er betroet.
Lignelsen om de betroede talenter.
 
Matthæus Ev. 25:14-30

Nederlag, ting der mislykkes, er i sig selv ikke noget negativt, fordi man kan lære af det, og finde andre og bedre løsninger, som skaber positive sejre i stedet for.

”Du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg faldt, men rejser mig igen, jeg bor i mørke, men Herren er mit lys.”
Mikas Bog 7:8

I kirken er der brug for alle, med det de indeholder af evner og talenter.

”Ud fra ham(Kristus), føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt,
så legemet vokser og opbygges i kærlighed.”
Efeserbrevet 4:16

Forandring og udvikling
Konstant fornyelse og nytænkning
”Tværtimod, skal I lade Gud forvandle jeres indre, så I kan vide,
hvad der er Guds vilje: Det gode, det velbehagelige og det,
som er harmonisk og fuldkomment.”
Romerbrevet 12:2

Vi bevæger os hele tiden fremad og derfor vil der også komme forandringer. De er ikke farlige, men spændende og udfordrende.
Vi vil være en kirke, der passer ind i den tid vi lever i.

Hvis kirken ikke vil forandres, står den stille mens samfundet fortsætter fremad og forandrer sig. Derfor vil mennesker få svært ved at forstå, hvad kirken kommunikerer.

Forandring er noget man skal være villig til, noget man skal give sig over til. Når ting forandres er der ting, som ikke længere har samme værdi og betydning, der vil være noget man skal give slip på.
I tillid til det nye som kommer, må vi alle lære at turde leve i det ingenmandsland eller tomrum, som er, mellem det man slipper og det nye man griber om.

Vi vil indtage fremtiden, med taknemlighed for det som var og med forventning til det som kommer.

Gud er kreativ, Han er ”THE Creator”.

Jesus selv brød med gamle traditioner, menneskelige overleveringer, som i sig selv ikke havde betydning, men var blevet tillagt stor betydning, så stor betydning, at det hindrede en stor del af de religiøse ledere, i at se og forstå hvem Jesus var.

Paulus skriver at han var villig til ikke at lade sig låse fast af bestemte mønstre eller måder at gøre ting på, med det formål at nå mennesker.

”Skønt fri og uafhængig af alle har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven, for at vinde dem, selv om jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, for at vinde dem, selv om jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg er blevet svag for de svage for at vinde de svage. Alt er jeg blevet for alle for i det mindste at frelse nogen.”
1. Korintherbrev 9:19-22

”Det handler om mennesker”

Videregive værdi
Vis respekt og omsorg overfor alle.
”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre,
det har I gjort mod mig!”
Matthæus Ev. 25:40

Det handler om mennesker!

Jesus løftede hele tiden mennesker op.
Han gjorde ikke forskel på nogen.

Vi ønsker at skabe en atmosfære, et klima som videregiver værdi til det enkelte menneske.

I mødet med mennesker – i den velkomst de får når de kommer til kirken, den betjening og hjælp de møder.
Vi ønsker at gøre vort bedste for hver enkelt.

Vi vil skabe indstillingen: ikke ”om” jeg kan gøre noget, men ”HVAD” kan jeg gøre for dig?

Det giver mennesker værdi, at andre står til rådighed med deres hjælp.

Se et behov og dæk et behov! Den barmhjertige samaritaner.
Lukas Ev. 10:25-37

Vi tror på, at hvert enkelt menneske har en stor værdi for Gud, så stor at Han var villig til at sende Jesus til vores verden, for at vi igen kunne få mulighed for at komme ind i Guds verden.

Det som skiller os fra Guds verden, er den synd, manglende tro,
at ramme forbi målet, som ligger i alle mennesker. Jesus kom for at bringe tilgivelse og nyt håb, et helt nyt og evigt liv til os mennesker.

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”
Johannes Ev. 3:16-17

Jesu offer på korset, giver os liv. Gud har forsonet os med sig selv, gennem Jesu død og opstandelse. Jesu blod, renser os fra al synd.
Der er ikke nogen fordømmelse for dem der er i Kristus.
Vi er fri for skyld. Fri til at leve et anderledes liv.

”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden”
1. Korintherbrev 13:13

”For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed.”
Galaterbrevet 5:6

Til toppen

Kommende arrangementer

Prepare

Prepare

Onsdag d. 22. november kl. 19.00
- forbere...

Peptalk og praktisk info til søndag.
Bøn samtidig med at forskellige
arbejdsgrupper forbereder søndagens Gudstjeneste.
Åbent for ...

Xpect Party

Xpect Party

Søndag d. 26. november kl. 10.30

Gudstjeneste for alle generationer og alle nationer.
Relevant undervisning du kan bruge i din hverdag og et lovsangsband der udtrykker kriste...

Tamilsk Gudstjeneste

Tamilsk Gudstjeneste

Søndag d. 26. november kl. 16.00

Gudstjeneste på tamilsk.
Præget af den tamilske kultur og sangtradition