Kirkelige handlinger


Xpect udfører kirkelige handlinger som dåb, nadver, vielser, barnevelsignelser og begravelser. 
Hvis du ønsker at tale med en af kirkens pastorer vedrørende kirkelige handlinger, er du velkommen til at henvende dig til kirkens kontor eller Kontakt os her
 
Dåb
I Xpect praktiserer vi troens dåb. Vi tror på, at man først selv må høre om evangeliet, begynde at tro og derefter blive døbt.
Apostlenes Gerninger 18:8
"... også mange af korintherne hørte og troede og blev døbt..."
Derfor døbes kun personer, som selv kan bevidne deres tro på Jesus og på den baggrund døbes de. Dåben foregår som i den første kristne kirke, hvor hele kroppen kommer under vandet.
Læs Apostlenes Gerninger 8.
 
Nadver
Nadveren finder sted til Prepare den 2. onsdag i hver måned kl. 19.00, hvor alle inviteres til at deltage. Nadveren hjælper os til at huske, hvad Jesus har gjort for os, gennem sin død og opstandelse og samtidig understreger den vort fællesskab i troen, fordi vi alle spiser af det samme brød og drikker af den samme vin.
For os er glæden i fokus, når vi har nadver, fordi Jesus ikke kun gav sit liv, men Han opstod igen Påskemorgen og lever i dag, og har givet os evigt liv. Det giver os al mulig grund til at feste!
Læs 1. Korinterbrev 11:23-26.
 
Barnevelsignelse
Barnevelsignelsen har sit forbillede i Det nye Testamente, hvor Jesus velsigner de små børn. Barnevelsignelsen finder sted i forbindelse med en Gudstjeneste og er en festlig handling, præget af stor glæde og taknemlighed. En af kirkens pastorer vil sammen med forældrene og kirken, bede om Guds velsignelse over barnet og familien.
Læs Lukas Ev. 18:15-17.
 
Vielse
Kirkens pastorer har bemyndigelse til at foretage vielser. Ritualet ligner det, der anvendes i folkekirken. Xpect kører et ægteskabskursus inden bryllupet, som man skal deltage i. Kurset indeholder temaer som: kommunikation, økonomi, børneopdragelse, svigerfamlie, seksualitet, kriseløsning, de 5 kærlighedssprog mv.  
 
Begravelse
Begravelser foretages af kirkens pastorer og kan foregå ud fra både kirken eller et kapel i tilknytning til den pågældende kirkegård. 
Vi benytter et ritual der ligner folkekirkens. I forbindelse med begravelse kontaktes en af kirkens pastorer via kirkens kontor.

Til toppen

Kommende arrangementer

Prepare

Prepare

Onsdag d. 22. november kl. 19.00
- forbere...

Peptalk og praktisk info til søndag.
Bøn samtidig med at forskellige
arbejdsgrupper forbereder søndagens Gudstjeneste.
Åbent for ...

Xpect Party

Xpect Party

Søndag d. 26. november kl. 10.30

Gudstjeneste for alle generationer og alle nationer.
Relevant undervisning du kan bruge i din hverdag og et lovsangsband der udtrykker kriste...

Tamilsk Gudstjeneste

Tamilsk Gudstjeneste

Søndag d. 26. november kl. 16.00

Gudstjeneste på tamilsk.
Præget af den tamilske kultur og sangtradition